Aktuální volná místa

Vybudujte si kariéru u nás: GLS Czech Republic nabízí celou řadu pracovních míst v neustále rostoucí společnosti – od administrativní práce po manažerské pozice. Se všemi žádostmi je zacházeno důvěrně.

Volné pracovní pozice:

Děkujeme Vám za zájem ucházet se o práci v naší společnosti. V souladu s mimořádnými preventivními opatřeními, která jsme v naší společnosti zavedli, jsme se rozhodli otevřená výběrová řízení dočasně pozastavit.

Věříme, že se tato situace - pro nás všechny - brzy obrátí k lepšímu a výběrová řízení budou opět obnovena. Proto nám zachovejte přízeň a naše internetové stránky nadále sledujte.

Děkujeme a přejeme Vám hodně zdraví a sil ke zvládání tohoto složitého období.

Kontakt

Spekulativní žádosti

Jestliže nejsou v současné době volná žádná pracovní místa nebo žádné volné místo neodpovídá Vašemu profilu, můžete zaslat spekulativní žádost. V takovém případě by měli kandidáti popsat co nejpřesněji, o jakou práci mají zájem. Čím více informací od Vás GLS obdrží, tím pravděpodobněji pro Vás najde vhodné pracovní místo.

Jestliže se zajímáte o volná pracovní místa v dopravě, prosím mějte na zřeteli, že GLS spolupracuje s dopravními partnery. Pokud chcete podrobnosti o volných pracovních místech v dopravě, můžete nás kontaktovat a my předáme Vaše podklady.

Zaslat spekulativní žádost