ThinkGreen – ochrana životního prostředí

Jednat zodpovědně

ThinkGreen logo

Ochrana životního prostředí je hlavní zásadou v GLS a zaměstnanci v celé Evropě ji každý den uplatňují v praxi.

V roce 2008 zahájila GLS svou ekologickou iniciativu ThinkGreen, aby mohla v rámci skupiny GLS koordinovat a aktivně propagovat různé aktivity.

Cíle iniciativy:

  • odpovědné využívání zdrojů
  • snižování emisí
  • optimalizace odpadového hospodářství

Myšlenky a činnosti na ochranu životního prostředí prostupují všemi oblastmi společnosti – od plánování přepravy po stavby a jednotlivá pracoviště.

Všechny Evropské pobočky GLS mají místní zástupce v oblasti životního prostředí. Jsou odpovědní za uplatňování opatření na ochranu životního prostředí v rámci celé skupiny.

Řízení ochrany životního prostředí: systém certifikovaný podle ISO 14001

Systém managementu ochrany životního prostředí GLS pomáhá zavádět opatření navržená jako součást iniciativy ThinkGreen a dosahovat stanovené cíle. Poprvé v roce 2011 byl systém řízení ochrany životního prostředí certifikován podle normy ISO 14001 v Rakousku, Belgii, Německu. Celá skupina GLS dosáhla certifikace.

Ekologická rovnováha

GLS pravidelně zaznamenává a monitoruje svůj pokrok v ochraně životního prostředí. Od roku 2008/2009 GLS provádí hodnocení v oblasti ochrany životního prostředí v rámci celé skupiny, ve kterém jsou shromažďována data týkající se emisí, spotřeby zdrojů a likvidace odpadů. V aktuálním reportu životního prostředí GLS uvádí vývoj emisních údajů. Metoda využívaná pro výpočet emisí je v souladu s normou ISO 14064-1 a Kjótským protokolem (protokol o snižování emisí skleníkových plynů). GLS provádí výpočet emisí oxidu uhličitého na balík založený na základě hodnocení ekologických aspektů.

Stáhnout Hlášení o životním prostředí (English)

Certifikáty ISO & GDP

Systém řízení kvality a environmentální management společnosti GLS jsou certifikovány a splňují mezinárodně uznávané normy.

Více informací

Přepravujte šetrně k životnímu prostředí

CO2-neutrální přeprava: Kompenzujte emise a zlepšete ekologickou rovnováhu s touto doplňkovou službou GLS.

ThinkGreenService

Zpráva o udržitelném rozvoji GLS

Skupina GLS pokračovala ve svých aktivitách v oblasti udržitelného rozvoje na širším základě.

Více informací