Podporované sociální projekty

GLS si uvědomuje svoji zodpovědnost v sociální oblasti a oblasti udržitelného rozvoje a různými způsoby podporuje vybrané projekty primárně zaměřené na děti a mládež, popřípadě na lidi s hendikepem.

Let's give children a chance

Dejme dětem šanci

Podpora projektu Pomoz mi do života… organizace Dejme dětem šanci je směřována na konkrétní děti opouštějící dětské domovy po dosažení plnoletosti nebo dokončení studia, ale také v průběhu studia a případě na budoucí povolání. GLS od roku 2015 podporuje studium Alexe S. z plzeňského dětského domova.

Bike to work

Do práce na kole

Projekt spolku Automat se snaží motivovat lidi k ekologické dopravě nejen do zaměstnání. Od roku 2017 GLS jako generální partner mimo jiné dopravuje účastníkům akce startovní balíčky.

National handball

Národní házená

GLS podporuje mládežnický sport klubu SK Jihlava. Prostředky získané od GLS slouží pro rozvoj klubu, pronájem dopravních prostředků na zápasy, pronájem sportovišť a pořízení nezbytného sportovního vybavení. GLS podporujem Národní házenou od roku 2018.

On bike for children

Na kole dětem – nadační fond Josefa Zimovčáka

Na kole dětem – je nadační fond Josefa Zimovčáka na podporu onkologicky nemocných dětí. Prostředky získané během cyklojízd pod vedením několikanásobného mistra světa v jízdě na vysokém kole a účastníka Tour de France Josefa Zimovčáka jsou použity na boj proti onkologickým nemocem a zajištění rekondičních pobytů. GLS se projektu účastní od roku 2019.

Social car

Sociální automobil

Projekt Sociální automobil společnosti Kompakt se snaží o vytvoření, zdokonalení a obnovení vozového parku v ústavech a zařízeních, která svou činnost zaměřila na výchovu, vzdělání, rehabilitaci a integraci zdravotně, mentálně či jinak hendikepovaných lidí. GLS se od roku 2016 podílela na pořízení sociálního automobilu pro Charitu Pelhřimov, Tyflo Vysočina, Domov ve Věži a Sociální služby města Žďáru nad Sázavou.

Give a toy

Daruj hračku

Projekt Daruj hračku je organizován zdravotně znevýhodněnými manažery na vozících Tango Havlíčků Brod, v.o.s. Cílem projektu je splnění malovaných vánočních přání dětí z dětských domovů. GLS je generálním logistickým partnerem projektu a zajišťuje mimo jiné přepravu splněných přání od dárců dětských domovů. Daruj hračku je projekt s dlouholetou tradicí sahající až do roku 1997, GLS je partnerem projektu od roku 2011.

Martin Zach's association

Spolek Martina Zacha

Spolek Martina Zacha poskytuje pomoc při začleňování lidem s handicapem do běžného života pomocí rehabilitační péče, sportovních aktivit a aktivního způsobu života. GLS spolek podporuje od roku 2018 přepravou zásilek se speciálním oblečením pro vozíčkáře.

Další podpora

Vzhledem dlouhodobému partnerství a k rozsahu těchto akcí aktuálně nepočítáme s podporou dalších projektů.