Evropský lídr v kvalitě

Stabilní síť pro neomezený výkon

GLS nabízí spolehlivé řešení přepravy na vnitrostátní i mezinárodní úrovni v Evropě a po celém světě. Evropa je klíčovým trhem. Zde skupina GLS poskytuje své služby v 41 evropských a osmi amerických států, většinu prostřednictvím vlastních poboček, ostatní prostřednictvím spolehlivých partnerských společností.

  • Rozsáhlá evropská síť
  • Mezinárodně plánované služby
  • Harmonizované IT systémy
AT BE CZ DK FI DE HU IE IT FR LU NL PL PT RO SK SI ES AL BA BG HR CY EE GR LV LT MK MT ME NO RS SE CH TR UK XK GLS Europe

Vize a hodnoty

Klíčovými hodnotami GLS jsou spolehlivost, bezpečnost, transparentnost, flexibilita a udržitelný rozvoj.

Více informací

Iniciativa ThinkGreen

GLS se zavázala vůči životnímu prostředí. Patří sem odpovědné využívání zdrojů a snižování emisí.

Více informací

Certifikáty ISO & GDP

Systém řízení kvality a environmentální management společnosti GLS jsou certifikovány a splňují mezinárodně uznávané normy.

Více informací