Skupina GLS obnovuje a rozšiřuje certifikaci

Novinky 10/01/2018

ISO certifikáty pro systémy managementu kvality a ochrany životního prostředí byly v celé skupině GLS obnoveny na následující tři roky. Celoevropský poskytovatel balíkové přepravy rovněž získal certifikát GDP (osvědčených distribučních postupů pro přepravu farmaceutických výrobků) v dalších dvou zemích.

Recertifikace systému managementu kvality a životního proběhla v souladu s požadavky certifikátů ISO 9001 a 14001 ve všech 18 zemích, ve kterých přímo působí dceřiné společnosti GLS. Certifikace přispívá k transparentnosti výrobků a služeb GLS v očích zákazníků.

Osvědčené distribuční postupy

GLS letos na podzim rovněž obdržela certifikát GDP (osvědčené distribuční postupy) v Dánsku a Irsku. Výsledkem je, že společnosti GLS vyhovují nejpřísnějším bezpečnostním a hygienickým požadavkům pro neklimatizovaný transport lidských léčiv již ve čtyřech zemích. Poprvé tyto certifikáty získala balíkové přeprava v roce 2016 ve Francii a Německu.

Téměř všechny certifikace v GLS provedla společnosti DQS – jeden z největších mezinárodních poskytovatelů certifikací systémů řízení.

Spolehlivost