GLS vydává druhou zprávu o udržitelném rozvoji

Novinky 18/01/2016


GLS ve své zprávě “ThinkGLS. ThinkResponsible.” podává informace týkající se mnohých aktivit v oblasti udržitelného rozvoje svých dceřiných společností.

Skupina GLS pokračovala v těchto aktivitách ve finančním roce 2013/14 a 2014/15 na ještě širším základě. Zaměřila se na soulad ekonomických, enviromentálních a sociálních aspektů.

Ekologická rovnováha: dobrý pokrok

Díky své činnosti v oblasti životního prostředí ve všech svých pobočkách GLS zlepšila ekologickou rovnováhu v mnoha oblastech, i přesto, že počet balíků vzrostl téměř o 15 procent, GLS rozšířila svoji síť o 21 nových dep a přibližně 1 000 vozidel.

  • Spotřeba topné energie: klesla o necelých 9 procent
  • Spotřeba vody: menší o 23 procent
  • Přepravní vozidla s normou Euro 4 a vyšší: procentuální nárůst ze 77 na 84 procent

Rozšíření sociálních aktivit

Národní dceřiné společnosti GLS podporují lokální charitativní projekty napříč Evropou. Zpráva o udržitelném rozvoji poskytuje ucelený přehled sociálních a obecně prospěšných aktivit skupiny GLS.

GLS zajišťuje a zvyšuje atraktivitu svých pracovních míst, například prostřednictvím školení a profesního rozvoje, stejně tak, jako pomocí průzkumu mezi zaměstnanci. Komunikace s depy: společné akce a programy partnerské spolupráce povzbuzují partnerského ducha při spolupráci s přepravními partnery.

Podpora komunikace

Zpráva o udržitelném rozvoji GLS je zaměřena na mezinárodní standardy “Global Reporting Initiative (GRI)”. Zpráva je vydávána každé dva roky a přispívá ke komunikaci mezi GLS, jejími partnery a všemi zúčastněnými stranami.

Zpráva o udržitelném rozvoji (anglicky)

Iniciativa ThinkGreen
ThinkSocial