Palivový příplatek

GLS účtuje palivový příplatek z důvodu, že kolísající ceny ropy mají značný vliv na celkové náklady dopravy.

Pro kalkulaci palivového příplatku používá GLS data týdně zveřejňovaná Českým statistickým úřadem (ČSÚ). Na jejich základě vyhlašuje GLS na začátku každého měsíce výši palivového příplatku na následující období.

Palivový příplatek je kalkulován transparentně ze základní ceny přepravy a na fakturách je uváděn samostatně. Ve zveřejněných cenách přepravy prostřednictvím GLS ParcelShopů a online portálu e-Balík je již tento příplatek zahrnut.

Aktuální příplatek na balík:

MěsícVnitrostátní balíkyMezinárodní balíky
Červenec 20205,5 % ze základní ceny5,5 % ze základní ceny

Průměrná cena nafty v ČR (Kč)Palivový příplatek
do 15.990,00 %
16.00 - 16.990,50 %
17.00 - 17,991,00 %
18,00 - 18,991,50 %
19,00 - 19,992,00 %
20,00 - 20,992,50 %
21,00 - 21,993,00 %
22,00 - 22,993,50 %
23,00 - 23,994,00 %
24,00 - 24,994,50 %
25,00 - 25,995,00 %
26,00 - 26,995,50 %
27,00 - 27,996,00 %
28,00 - 28,996,50 %
29,00 - 29,997,00 %
30,00 - 30,997,50 %
31,00 - 31,998,00 %
32,00 - 32,998,50 %
33,00 - 33,999,00 %
34,00 - 34,999,50 %
35,00 - 35,9910,00 %
36,00 - 36,9910,50 %
37,00 - 37,9911,00 %
38,00 - 38,9911,50 %
39,00 - 39,9912,00 %

GLS si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění změnit referenční hodnotu pro výpočet palivového příplatku nebo způsob jeho výpočtu a rozhodnout o jeho výši a délce trvání.