Oznamovatelský/Ombudsmanský systém

Skupina GLS zavedla oznamovatelský/ombudsmanský systém, aby umožnila zaměstnancům, obchodním partnerům a třetím stranám důvěrně oznámit jakékoliv jejich obavy týkající se trestných činů a podobných závažných přestupků.

V takovém případě mohou všichni zaměstnanci, obchodní partneři a třetí strany kontaktovat právního zástupce:

Dr Rainer Buchert,
Bleidenstrasse 1, 60311 Frankfurt am Main/Germany,

Tel: +49 69 710 33 330 or +49 6105 92 1355
Fax: +49 69 710 34 444
Email: kanzlei@dr-buchert.de
Kontaktní formulár pro informátory

Dr. Buchert se nebude zabývat stížnostmi týkajícími se záležitostí, které nejsou trestné nebo podobné závažné povahy.
Jste-li na pochybách, poradí, jak postupovat.

Se všemi stížnostmi bude zacházeno důvěrně. Dr. Buchert je ze zákona vázán k důvěrnosti svojí funkcí právníka a nesmí prozradit identitu volajících bez jejich výslovného souhlasu, že tak může učinit. Rovněž má právo odmítnout podat svědectví (včetně identity informátorů), je-li k tomu vyzván soudem. Stížnosti svěřené ombudsmanovi budou předány skupině GLS pouze v okamžiku, kdy dojde k obdržení souhlasu s předáním stížnosti.

Případy vztahující se k výše uvedenému mohou být rovněž hlášeny přímému nadřízenému pracovníka, nebo jiné kontaktní osobě v rámci skupiny GLS.