Informace pro zákazníky

Vždy v obraze - klíčové informace pro zákazníky GLS v kostce. Zde naleznete aktuální palivový příplatek a důležité dokumenty ke stažení.

Palivový příplatek

Značně kolísající cena ropy má přímý dopad na cenu dopravy, a tím i na náklady doručování balíků. GLS účtuje svým zákazníkům palivový příplatek na základě údajů zveřejněných Českým statistickým úřadem (ČSÚ).

Palivový příplatek - Leden 2020:

Vnitrostátní balíky: 8,0 % ze základní ceny
Mezinárodní balíky: 8,0 % ze základní ceny

Více informací

Portál GLS FAKTURACE

Aktuální informace o vašich fakturách – GLS nabízí svým zákazníkům možnost on-line sledování a správu faktur včetně příloh. Tento on-line portál navíc zajišťuje transparentní informace i pro vybrané dobírky.

Více informací

Mýtný příplatek

Mýtný příplatek se platí na území České republiky za použití dálnic a vybraných silnic. Proto se téměř na všechny nákladní soupravy používané k přepravě balíků mezi depy GLS vztahuje mýtné. GLS Czech Republic přeúčtovává mýtné zákazníkům podle hmotnosti přepravovaných balíků.

Více informací

Platba kartou

Doběrečné u služby CashService, mohou příjemci platit při doručení I platební kartou - pokud odesílatel tuto možnost výslovně nezakáže. Dodatečné náklady za uskutečněnou bezhotovostní platbu jsou fakturovány odesílateli společně s ostatními službami, pro příjemce je tato služba bez poplatku.

CashService

Sankce

Sankce jsou ukládány několika zeměmi a organizacemi, včetně Evropské unie, aby se zabránilo dodávkám určitého zboží a služeb určitým příjemcům.

Je odpovědností odesílatele zkontrolovat, zda zasílané položky sankcím podléhají.

Více informací