Informace pro zákazníky

Vždy v obraze - klíčové informace pro zákazníky GLS v kostce. Zde naleznete aktuální palivový příplatek a důležité dokumenty ke stažení.

Palivový příplatek

Značně kolísající cena ropy má přímý dopad na cenu dopravy, a tím i na náklady doručování balíků. GLS účtuje svým zákazníkům palivový příplatek na základě údajů zveřejněných Českým statistickým úřadem (ČSÚ).

Palivový příplatek – Leden 2021:

Vnitrostátní balíky: 6,0 % ze základní ceny
Mezinárodní balíky: 6,0 % ze základní ceny

Více informací

Portál GLS FAKTURACE

Aktuální informace o vašich fakturách – GLS nabízí svým zákazníkům možnost on-line sledování a správu faktur včetně příloh. Tento on-line portál navíc zajišťuje transparentní informace i pro vybrané dobírky.

Více informací

Mýtné pro nákladní vozy

Česká republika i ostatní evropské země mají na dálnicích a vybraných silnicích mýtný systém pro nákladní vozy založený na počtu ujetých kilometrů. Mýto se tak vztahuje na všechny nákladní soupravy používané k přepravě balíků mezi depy GLS. Přestože GLS používá ve stále větší míře ekologická vozidla, náklady na platbu mýtného se neustále zvyšují.

GLS Czech Republic přeúčtovává mýtné zákazníkům podle hmotnosti přepravovaných balíků.

  • Mýtný příplatek je pro veškeré vnitrostátní přepravy od 1. 4. 2020 stanoven na 0,78 Kč/kg, v případě fakturace v EUR ve výši 0,03 EUR/kg.
  • Mýtný příplatek je pro veškeré mezinárodní přepravy od 1. 4. 2020 stanoven na 1,47 Kč/kg, v případě fakturace v EUR ve výši 0,06 EUR/kg.

Ceny přepravy prostřednictvím online nástroje pro posílání balíků e-Balík již tento příplatek zahrnují.

Více informací o mýtném pro nákladní vozy v České republice: .

Více informací

Platba kartou

Doběrečné u služby CashService, mohou příjemci platit při doručení I platební kartou - pokud odesílatel tuto možnost výslovně nezakáže. Dodatečné náklady za uskutečněnou bezhotovostní platbu jsou fakturovány odesílateli společně s ostatními službami, pro příjemce je tato služba bez poplatku.

CashService

Sankce

Sankce jsou ukládány několika zeměmi a organizacemi, včetně Evropské unie, aby se zabránilo dodávkám určitého zboží a služeb určitým příjemcům.

Je odpovědností odesílatele zkontrolovat, zda zasílané položky sankcím podléhají.

Více informací