Brexit: S pomocí GLS jste dobře připraveni

Spojené království s největší pravděpodobností opustí Evropskou unii 29. března 2019 a od toho dne bude pro EU nečlenským státem. Tento fakt ovlivní pohyb zboží mezi EU a UK. Aby byl tento přechod pro klienty GLS co nejsnazší a nevznikly žádné pochybnosti, připravuje se GLS v rámci koordinovaného celoevropského projektu již několik měsíců na všechny možné formy Brexitu.

Důležité informace pro doručování mimo EU

I po Brexitu zde stále budou nezodpovězené otázky týkající se celních regulací. Budeme vás informovat o aktuálním vývoji této problematiky.

Pro obchodování a posílání zboží mimo EU potřebují firmy registraci EORI (Economic Operators’ Registration and Identification). Žádosti o registraci EORI lze podávat na nejbližším Celním úřadě.

GLS v současné době připravuje různé možnosti řešení celního odbavení přesně podle potřeb zákazníků. Pro exportní zásilky do UK lze standardně individuální nebo hromadné celní odbavení pro komerční zboží.

V každém případě: vaše exportní balíky do UK jsou v rukách GLS bezpečné!

Celní řízení – GLS se spoléhá na zkušenosti

GLS je již mnoho let spolehlivým partnerem pro doručování balíků po České republice a celé Evropě. A proto je GLS schopna využít existující osvědčené procesy pro bezproblémovou importní a exportní dopravu balíků vyžadujících celní odbavení. GLS, jako dceřiná společnost britské Royal Mail Group, má obzvláštní možnost poskytnout svým zákazníkům rozsáhlou podporu při odesílání zásilky do UK. A nejen to, GLS má také připravena rozsáhlá opatření pro nejhorší možný scénář vystoupení, který zahrnují uzpůsobení IT systémů, přizpůsobení provozních procesů, posílení zaměstnanců v oblasti celního odbavení a školení obchodních zástupců.