Flexibilita v doručování

Spokojení příjemci. Úspěšní odesílatelé. GLS informuje příjemce prostřednictvím e-mailové nebo textové zprávy o připravovaném doručení balíku – včetně předpokládaného časového okna pro doručení. Příjemce může ovlivňovat doručení balíku volbou některé z možností doručení prostřednictvím aplikaceGLS Delivery Manager .

Možnosti doručení, které lze zvolit po prvním neúspěšném pokusu o doručení

  • doručení na tutéž adresu v konkrétní den
  • doručení na novou adresu
  • doručení po pracovní době mezi 17.00 a 20.00 hod. (k dispozici pouze v regionech GLS dep)
  • doručení do GLS ParcelShopu
  • vyzvednutí v GLS depu
  • udělení souhlasu s uložením
  • odmítnutí převzetí

Detailní popis procesu

Krok 1: Informace při zahájení doručení

Odesílatel obdrží objednávku, připraví zásilku a předá GLS prostřednictvím systému pro odbavení zásilek obvyklé údaje o dodávce – a navíc i e-mailovou adresu nebo číslo mobilního telefonu příjemce balíku. Tímto způsobem může aktivovat možnost flexibilního doručení pro tento balík. GLS informuje příjemce o připravované dodávce a výši dobírky prostřednictvím e-mailové nebo textové zprávy.

Krok 2: Sdělení předpokládaného časového okna pro doručení

Když doručující řidič naskenuje balík ráno v den doručení, je příjemci automaticky zaslána druhá e-mailová nebo textová zpráva, která obsahuje tříhodinové časové okno, ve kterém bude probíhat doručení. Tato zpráva zahrnuje také telefonní číslo doručujícího řidiče a zákaznického servisu GLS.

Krok 3: Poskytnutí volitelných možností doručení

Pokud by byl první pokus o doručení neúspěšný, příjemce je automaticky informován prostřednictvím e-mailové nebo textové zprávy. Zpráva obsahuje odkaz, který ho zavede přímo na webovou stránku aplikace GLS Delivery Manager, kde jsou k dispozici všechny možnosti volby pro následné doručení balíku a kde příjemce může ovlivnit doručení balíku podle svých osobních potřeb.

Dostupnost

SlužbaFlexDeliveryService je dostupná

jak pro vnitrostátní zásilky, tak i pro mezinárodní balíky přepravované mezi Belgií, Bulharskem, Českou republikou, Chorvatskem, Dánskem, Finskem, Francií, Itálií, Lucemburskem, Maďarskem, Německem, Nizozemím, Norskem, Polskem, Portugalskem, Rakouskem, Rumunskem, Řeckem, Slovenskem, Slovinskem, Španělskem a Velkou Británií.

Službu lze navíc kombinovat téměř se všemi ostatními volitelnými službami společnosti GLS. Pouze pokud jste objednali službu CashService, IdentService, IdentPINService, ExchangeService, HazardousGoodsService nebo DocumentReturnService, nemůže si příjemce vybrat doručení balíku do GLS ParcelShopu, případně není možné doručit zásilku bez podpisu příjemce.

Požadavky

Odesílatel musí splnit pouze minimální rozsah požadavků, aby GLS tuto službu pro jeho balík zabezpečila:

  • získat souhlas příjemce s předáním e-mailové adresy nebo čísla mobilního telefonu – prostřednictvím Všeobecných obchodních podmínek nebo během procesu objednání zboží.
  • aktivovat službu FlexDeliveryService a zaslat e-mailovou adresu nebo telefonní číslo příjemce do GLS prostřednictvím systému pro odbavení zásilek.

Službu FlexDelivery lze kombinovat s téměř všemi volitelnými službami GLS a lze ji využít i pro export balíků do zemí východní Evropy.
Pokud odesílatel má potíže se splněním požadavků pro využití této služby, GLS mu ochotně poskytne pomoc. V případě zájmu lze kontaktovat zákaznický servis GLS nebo použít kontaktní menu.

Vyhledání depa Kontaktování GLS