ThinkGreen - milieubescherming

Verantwoord handelen

ThinkGreen

Ons milieu beschermen is een belangrijk principe bij GLS. Onze werknemers over heel Europa zetten deze visie dagelijks om in de praktijk.In 2008 lanceerde GLS haar ecologisch ThinkGreen-initiatief om de verschillende activiteiten binnen de GLS Groep te coördineren en actief te promoten.

Doelstellingen van het initiatief :

  • verantwoordelijk gebruik van materialen
  • reductie van de emissiewaarden
  • optimalisering van de afvalverwerking

Alle geledingen bij GLS zijn actief met ecologische ideeën en acties bezig, van de transportplanning tot gebouwen en individuele werksites.

Alle Europese GLS-bedrijven hebben lokale milieuvertegenwoordigers. Zij zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van groepsbrede milieubeschermende maatregelen.

Milieumanagement : gecertificeerd overeenkomstig ISO 14001

Het milieumanagementsysteem van GLS vergemakkelijkt de implementering van de maatregelen in het kader van het ThinkGreen-initiatief en de realisatie van de doelstellingen. In 2011 is het milieumanagementsysteem overeenkomstig de norm ISO 14001 voor het eerst gecertificeerd in Oostenrijk, België, Duitsland en Nederland. Ondertussen hebben alle GLS-ondernemingen de certificering behaald.

Ecologische voetafdruk

GLS registreert en controleert regelmatig de vooruitgang op het vlak van milieubescherming. Sinds 2008/2009 voert GLS binnen de volledige groep een evaluatie van de ecologische voetafdruk uit, waarbij data over emissiewaarden, verbruik van materialen en afvalverwerking worden verzameld. In haar huidige duurzaamheidsverslag publiceert GLS de ontwikkeling van emissiegegevens. Voor de berekening van de emissiewaarden werkt GLS overeenkomstig de norm ISO 14064-1 en het Greenhouse Gas Protocol. GLS berekent de CO2-emissies per pakket op basis van haar interne ecologische voetafdruk.

Download duurzaamheidsverslag

ISO- & GDP-certificering

Het GLS-kwaliteits- en milieubeheer is gecertificeerd en voldoet aan internationaal erkende normen. In veel GLS dochterondernemingen is het transport van geneesmiddelen ook al door DQS gecertificeerd.

Meer informatie

GLS duurzaamheidsrapport

GLS publiceerde zijn duurzaamheidsrapport “ThinkGLS. ThinkResponsible.” De GLS Group boekte veel vooruitgang in zijn activiteiten, zowel in zijn eco-balans en in zijn sociale activiteiten.

Meer info