Privacybeleid

van General Logistics Systems Belgium NV en General Logistics Systems Belgium Distribution NV

GLS Belgium NV en GLS Belgium Distribution NV zijn filialen van General Logistics Systems B.V., Amsterdam (GLS). GLS Belgium NV/SA en GLS Belgium Distribution NV/SA bieden betrouwbare en kwaliteitsvolle pakket- en vrachtdiensten aan, evenals expressdiensten en logistieke producten met toegevoegde waarde. Meer informatie over GLS vindt u onder "Over ons".

Lees aandachtig het volgende privacybeleid waarin we toelichten hoe uw informatie bij GLS wordt gebruikt.

Persoonlijke gegevens

Persoonlijke gegevens omvatten details over de persoon of feitelijke gegevens van een specifiek of bepaalbaar individu, zoals o.a. naam, adres, telefoonnummer en geboortedatum. Informatie die niet rechtstreeks met uw identiteit te maken heeft, zoals uw favoriete GLS-webpagina’s of het aantal gebruikers op een pagina, wordt niet als persoonlijke gegevens beschouwd.

Verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonlijke gegevens

1. Bij elk bezoek van een gebruiker aan een GLS-webpagina worden zijn gegevens in een logfile opgeslagen. De volgende specifieke gegevens worden tijdelijk bewaard :

  • IP-nummer van de gebruikte computer
  • Domeinnaam
  • Dag en uur van de raadpleging
  • HTTP-antwoordcode
  • Bezochte pagina’s
  • Besturingssysteem, met versienummer
  • Browser, met versienummer
  • Schermresolutie

2. Om de GLS-webpagina’s te kunnen bezoeken kan het voor de GLS-servers nodig zijn dat ze cookies instellen. Deze cookies worden door de technische beheerders van de website gebruikt. Elke bezoeker van een webpagina kan zijn/haar browser zo instellen dat cookies geweigerd worden. In dit geval worden er geen gegevens op de computer van de gebruiker weggeschreven. De in de cookies opgeslagen gegevens worden niet naar GLS verzonden.

3. GLS maakt een belangrijk verschil tussen open en gesloten webzones bij het gebruik van de GLS-website. De gesloten zone is een onderdeel van de uitvoering van een overeenkomst tussen de klant en GLS en kan enkel via een door GLS verstrekte loginfile worden bezocht.

In de open zone vindt de gebruiker functies zoals een email-contactformulier, de "Track & Trace"-functie en de ParcelShop-zoekfunctie. De gegevens die bij een verzoek via email dienen te worden ingevoerd, bv. naam, adres, postcode, gemeente, enz., zijn voor ons noodzakelijk om uw verzoek te kunnen verwerken. GLS zal uw persoonlijke gegevens niet doorsturen, verkopen of op om het even welke andere wijze verstrekken aan derde partijen, uitgezonderd wanneer dit voor de uitvoering van de hierboven beschreven diensten noodzakelijk is.

4. De opgeslagen gegevens worden anoniem voor statistische doeleinden samengevat. Deze statistieken dienen voor de evaluatie van het gebruik van de GLS-website door de bezoekers. De statistieken geven in het bijzonder de volgorde weer waarin de pagina’s werden bezocht evenals de wijze waarop de gebruiker van pagina naar pagina browst. GLS gebruikt deze informatie om verdere verbeteringen aan de wijze van gebruik en toepassing van de website uit te voeren.

Bescherming van persoonlijke gegevens

In het kader van technische en structurele veiligheidsmaatregelen stelt GLS alles in het werk om verlies en misbruik van uw persoonlijke gegevens te voorkomen. Uw gegevens worden in een veilige, niet voor het publiek toegankelijke besturingsomgeving opgeslagen. Ook de GLS-werknemers en derde partijen op wie we voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens een beroep doen, zijn verplicht uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk te behandelen.

Uw rechten

U heeft het recht een kopie op te vragen van de informatie over u die we bewaren en om elke onjuiste informatie te laten corrigeren.

Contactinformatie

Voor vragen over het GLS-privacybeleid kan u ons altijd contacteren op :

Address: GLS Belgium Distribution NV/SA – Humaniteitslaan 233, 1620 Drogenbos

Status: Januari 2015