Transparantie

Voordelen van GLS

We volgen uw pakket op de voet!

Bij GLS vormt de permanente IT-gestuurde opvolging van elk individueel pakket één van de hoekstenen van de hoge kwaliteitsnormen voor onze dienstverlening. Elk pakket krijgt een unieke code en wordt op alle belangrijke interfaces gescand. Deze informatie kan binnen de volledige GLS Groep worden geraadpleegd. Voor de klant betekent dit een garantie voor een vlotte internationale en internationale verzending van zijn pakket.

Heel wat afzenders wensen het traject van hun pakket graag op te volgen. Vaak stellen ze er tevens prijs op dat ook de geadresseerde van hun zending de verzendstatus van het pakket kan raadplegen.

Van bij de ophaling tot de levering van het pakket zorgt GLS er voor dat alle relevante informatie over de verzendstatus van het pakket on line kan worden geraadpleegd. In veel landen is dit dankzij moderne IT-oplossingen en mobiele datatransmissie vanuit de GLS-bestelwagens reeds nagenoeg in real time mogelijk.

GLS garandeert transparantie dankzij :

  • de individuele codering van elk pakket - geharmoniseerde codering voor heel Europa
  • de scanning van het pakket op alle belangrijke interfaces
  • de on line-raadpleging van alle relevante informatie over de status van het pakket door zowel afzender als geadresseerde
  • de nagenoeg 100% real time opvolging van pakketten
  • de detailopvolging in de sectie “Your GLS”
  • de on line-raadpleging van de digitale handtekening van de geadresseerde