Betrouwbaarheid

Voordelen van GLS

Uw pakket komt tijdig aan

Topkwaliteit bij verzendingen betekent dat de klant op zijn dienstverlener kan vertrouwen. Betrouwbaarheid is dan ook één van de belangrijkste waarden voor GLS en onze werknemers zetten zich dagelijks actief voor een betrouwbare dienstverlening in.

Het volledige GLS-systeem is afgestemd op een betrouwbare verzending : de structuren van onze ondernemingen en netwerken, de IT-technologie en de procesopvolging en -controle.

De kwaliteit van onze diensten is genormaliseerd en over heel Europa gegarandeerd, bij voorbeeld via een gecertificeerd kwaliteitsmanagementsysteem en een uitgebreid systeem voor belangrijke cijfergegevens.

GLS levert dan ook over heel Europa meer dan 90 percent van alle pakketten binnen de vaste standaard levertijden.

GLS, een betrouwbare partner dankzij:

  • een dicht en uitgebreid Europees netwerk
  • een consistent hoge kwaliteit van onze diensten over heel Europa
  • een kwaliteitsmanagement overeenkomstig de norm ISO 9001:2015
  • permanente controles
  • centraal beheerde on-site audits
  • een grensoverschrijdende optimalisering van onze processen