Compliance

Verantwoordelijk en systematisch handelen

GLS heeft op groepsniveau een programma geïmplementeerd om compliance-risico's systematisch te herkennen en structureel te vermijden. Het werd ontwikkeld om de GLS Group en zijn medewerkers te beschermen. Het is ook bedoeld om de samenwerking met business partners op basis van vertrouwen nu en in de toekomst te waarborgen.

GLS concentreert zich op 3 domeinen:

  • Mededingingsrecht
  • Anti-corruptie
  • Richtlijnen inzake sancties

De hoeksteen van het compliancesysteem is een uitgebreid trainingsconcept voor medewerkers, omdat compliance bij hen begint.

De Compliance Officers in de afzonderlijke landen, de centrale afdeling Compliance van de Group en Internal Revision zijn de belangrijkste advies- en beoordelingsinstanties voor het drietrapsconcept.

Het complianceconcept volgt een uniforme structuur voor alle GLS-bedrijven, die zo nodig wordt aangepast aan speciale landspecifieke kenmerken.

Omkoping en corruptie voorkomen

GLS heeft een streng zerotolerancebeleid ten aanzien van omkoping en corruptie. Alle managers van de Group zien het als hun verantwoordelijkheid om dat beleid na te leven.

In haar anticorruptierichtlijnen heeft GLS de gedragsnormen vastgelegd. In alle landen waar GLS actief is, zijn deze van toepassing op elke medewerker en op iedereen die namens GLS werkt.

Download ons anti-corruptiebeleid

Aangifte/Ombudsman-systeem

De GLS Group heeft een informant/ombudsman aangesteld om medewerkers, zakelijke partners en derden in staat te stellen criminele handelingen en andere ernstige overtredingen vertrouwelijk te melden.

Meer informatie